I SDF har vi en række udvalg, som bruges til at udføre bestemte arbejdsopgaver

Hvis du er interesseret i at deltage i et af udvalgene, så er du velkommen til at kontakte formanden på mail formand@sdf.dk

Aktivitetsudvalg:

Formålet med opgaven er at planlægge af en række aktiviteter, som gennemføres rundt i landet til glæde for alle SDF medlemmer. Det er ikke meningen at disse aktiviteter skal overtage fra fotoklubber, men som skal ses som et suplement, hvor vi i fællesskab kan gennemføre nogle spændende arrangementer.

Opgaven er:

 • Planlægge og gennemføre 10 søndagsaktiviteter, de kunne fx være streetfotografering, modelfotografering, studiefotografering, spændende lokations, workshops med fotografer.
 • Gennemføre workshop for bestyrelsen i fotoklubber, med emner få flere aktive medlemmer, få flere unge medlemmer, hvordan driver man en fotoklub, erfa samarbejde mellem klubber.

Der forventes at du kan afsætte ?? timer pr. måned, herunder kunne levere ?? antal aktiviteter.

Medlemmer af udvalget:

Udvalg for skribenter:

Formålet med opgaven som skribent et at levere indhold til SDF's platforme, som fx hjemmesiden, nyhedsbrev, Facebook eller til bladet Dansk Fotografi.

Opgaven er:

 • Lave et skriftlig interview med et medlem af SDF, herunder præsentere fotografen samt fortælles om fotografens fototeknik.
 • Lave PDF filer med fototips, disse kunne fx være 7 gode tips til lyslægning, 7 gode tips til sort/hvid billeder, 7 gode tips til streetfotografering osv.
 • Præsenter en fotograf
 • Lave test af fotoudstyr som stilles til rådighed af leverandører

Der forventes at du kan afsætte ?? timer pr. måned, herunder kunne levere ?? antal indlæg.

Medlemmer af udvalget:

 

Udvalg for Billedsekretær:

Formålet med opgaven gennemføre den årlige Nationale udstilling

Opgaven er:

 • Udskrive konkurrencen
 • Få billeder samlet ind
 • Udpege dommere og gennemføre bedømmelsen
 • Finde hjælpere
 • Præsentere udstilling på SDF.dk
 • Præsentere udstillingen SDF's årlige fotofestival
 • Sammensætte en vandreudstilling som kan flytte rundt i landet

Der forventes at du kan afsætte ?? timer pr. Nationale

Medlemmer af udvalget:

Udvalg for fotofestival:

Formålet med opgaven at lave en årlig fotofestival for SDF's medlemmer

Opgaven er:

 • Fotofestival i SDF regi
 • Repræsentere SDF i andre fotofestivaller

Der forventes at du kan afsætte ?? timer 

Medlemmer af udvalget:

Internationalt udvalg:

Det internationale udvalg arbejder primært med FIAP relaterede emner.

FIAP’s liaison officer deltager i udvalget.

At sikre at SDF forsat udvikler og forøger sit samarbejde mellem Nationale forbund der tilsluttet FIAP.

At sikre at Danmark er repræsenteret i biennaler og konkurrencer, der udbydes af FIAP

At forøger værdien og interessen for det enkelte SDF-medlem, ved at deltage i internationale aktiviteter

Hjælper klubber med at finde udenlandske samarbejdsklubber

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

Biennaler
Sikrer at Danmark deltager i de biennaler som FIAP udbyder i løbet af året

FIAP’s klubkonkurrence
Sikrer at så mange af SDF’s klubber deltager i den årlige FIAP-konkurrencer for fotoklubber.

Billedbank
Samler billeder ind fra den Nationale og årbogen, for derigennem at sikre en billedbank, hvorfra billeder kan anvendes for biennaler.

Billedmapper
Organiserer mindst 2 årlige udvekslingsmapper med et udenlandsk forbund der er medlem af FIAP

NFFF
Finde 3 dommere til Nordic Circuit salon. Dommergruppen rekrutteres ud fra gældende ønsker: Én med FIAP titel og 2 uden.

Medlemmer af udvalget:

 

 

Udvalg for Højskoleudvalg:

Formål og samarbejde

At etablere et udvalg som kan støtte SDF i etablere en højskoleuge som vores medlemmer kan tilslutte sig til via SDF.dk .

En højskoleuge der kan have forskellige temaer fra år til år og som er interessant for SDF medlemmer. Det tilstræbes, at ugen på en måde er nyskabende i forhold til hvad vi normalt ser i SDF regi.  

Der tænkes i et mindre antal medlemmer max 2-4 personer. Naturligvis efter forhold og aktivitet.

I første omgang kan det være et samarbejde med en eksisterende skole.

Det er tænkt at SDF tilbyder et økonomisk tilskud til medlemmerne, der deltager i en højskoleuge.


Eksempler på aktiviteter

Højskoleuge i SDF regi

At lave en højskoleuge med kræfter fra SDF’s medlemsskare.

Beskrive ideen/formål med højskoleugen
Tilrettelægge et relevant program
Finde et sted højskoleugen kan foregå
Lave aftaler med undervisere lokation etc.
Håndtere det praktiske med udstyr/lokaler/undervisere etc.
Medvirke til gennemførelse af højskoleugen

Højskoleuge i samarbejde med højskole

At lave en højskoleuge i samarbejde med en eksisterende højskole, som allerede udbyder sommerkurser i fotografi.

Etablerer samarbejde med en passende højskole og lægge et relevant program, alternativt tilknytte sig skolens program

Forhandle en pris pr. deltager

Annoncere denne uge i samarbejde med SDF Marketing


Medlemmer af udvalget:

 

Udvalg for udstillingsudvalg:

FORMÅL OG SAMARBEJDE

Udstillingsudvalget er et team, der opnår erfaring i at arrangerer og gennemføre fotoudstillinger af forskellige karakter. Det er et team, der får opbygget kontakter til udstillingssteder og relevante personer, i dette miljø.

At skabe mulighed for fotografer til at udstille deres billeder. Man kan beskrive det som fotografiske udstillinger, der også er et alternativ til fx de sociale medier, hvor der her er mulighed for at udstille fysisk. Man kan i forbindelse med en udstilling skabe events hvor folk mødes fysisk omkring billederne.

Der skal laves udstillinger baseret på forskellige kuraterings-vinkler og niveauer, der er inspireret fra både kunst, konkurrence- og den mere folkelige anskuelse.

Der skal være udstillinger for både SDF medlemmer og ikke medlemmer.

Det tilstræbes at, en udstilling har et billedmateriale der varieret i forhold til billedstørrelser, temaer etc.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

Folkets fotoudstilling
En udstillingsmulighed for alle, hvor der kurateres efter det folkelige og et bredt spektrum der både er plads til unge, gamle og de, der taget billeder med mobil’en,

Udstilling med billeder fra Den Nationale
Lave vandreudstilling med billeder fra Den Nationale fotokonkurrence evt. i samarbejde med klubber.

Fernisering

Der arrangeres ferniseringer, så der er planlagt mindst et fælles møde omkring udstillingen.
I samarbejde med SDF laves annoncering og invitationer gennem sociale medier og nyhedsbreve og website.


Medlemmer af udvalget:

We use cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Nogle af dem er essentielle for driften af ​​sitet, mens andre hjælper os med at forbedre denne side og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv beslutte, om du ønsker at tillade cookies eller ej. Bemærk venligst, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på sitet.