Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
 

FIAP titler

Author: Ole Klintebæk Titel: Nr Polarcirklen

FIAP Reglerne ændres eller ajourføres med mellemrum, senest gjort 1. januar 2016.

Det var forventet at reglerne ville undergå væsentlige ændringer i 2023, men disse ændringer er blevet nedstemt på den netop afholdte kongres i Spanien.

I 2023 gælder de samme regler som i 2022, altså ingen krav til print.

Er det første gang du ansøger (AFIAP), skal du først have en FIAP-profil og et Life Card.

Det kan du læse mere om her: FIAP Profil og Life Card - klik her

Forklaring på kravene findes her: Kriteriekrav for FIAP-distinktioner, klik her

For nøje specifikationer se FIAP dokument 011/2016E på fiap.net

Deadline for ansøgninger er den 14. november 2023.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved kontakt til SDF Udland. 

Klik her for at se listen med indehavere af titler


TITLER

Titlerne er livsvarige, og indehaveren må efter sit navn anføre de initialer, som svarer til den opnå­ede titel.

Hvis indehaveren ved sin adfærd er til alvorlig skade for FIAP eller en national organisation tilknyttet FIAP, kan titlen fratages af FIAP uden mulighed for appel.

Optagelse på FIAP’s såkaldte rødliste medfører eksklusion for altid og fratagelse af alle titler.


FIAP ID KORT OG PROFILNUMMER

Kort og profilnummer skal erhverves før AFIAP titel kan søges, idet de skal anføres på ansøgningsskemaet 

ID kort og FIAP profilnummer rekvireres og betales i henhold til FIAP INFO 118, se her.

ID kortet fremsendes fra FIAP direkte til ansøger når titel er opnået.