Author: Ida Refsgaard Titel: Rod Dolomitterne
Author: Ida Refsgaard Titel: Rod Dolomitterne

Author: Ida Refsgaard Titel:Rod Dolomitterne

Den Nationale - regler

Den Nationale afvikles en gang årligt og vises som udstilling i forbindelse med landsmødet.
Medlemskategorierne “SDF Fuld” og “SDF Ekstra” kan deltage i Den Nationale.
“SDF intro”, “SDF Basis” og medlemmer der er i kontingent restance kan ikke deltage.
Emnet er frit bortset fra de to ekstra kategorier

Entryform

Registrering og entryform forgår via hjemmesiden www.sdfkonkurrence.dk.
Sidste indsendelsesfrist offentliggøres sammen med indkaldelsen til Den Nationale
Lyd/billedserier tilmeldes via sdf.dk senest en måned før landsmødet.

Det helt frie billede tilmeldes og indleveres på landsmødet.

Gebyrer

For deltagelse i 1 kategori betales kr 205
For deltagelse i 2 kategorier betales kr 220
For deltagelse i 3 kategorier betales kr 235
For deltagelse i 4 kategorier betales kr 250
For deltagelse i 5 kategorier betales kr 265
For deltagelse i 6 kategorier betales kr 280
For deltagelse i 7 kategorier betales kr 295
For deltagelse i ”Det helt frie billede” kr 90
For deltagelse i lyd/billede kr 90

Gebyret indbetales via SDF’s e-shop.
Gebyret for Lyd/billede betales via SDF’s e-shop.
Gebyr for det frie billede betales på landsmødet.

Antal

Hver autor må deltage i alle kategorier med følgende antal:
Monokrom papir (MP) 4 billeder
Farve papir (FP) 4 billeder
Monokrom digital (MD) 4 billeder
Farve digital (FP) 4 billeder

Serier

Op til 2 serier á 3-6 billeder.

Ekstra kategorier

I de ekstra kategorier, der er aktive, kan du indsende:
Ekstra kategori 1, (?P) 4 billeder
Ekstra kategori 2, ?D) 4 billeder

I de ekstra kategorier kan du indsende både monokrom og farve eller et mix af disse.

2022 Eksperimental papir (EP)
2022 Landskab digital (LD)

2023 Natur digital (ND)
2023 Phototravel digital (PD)

2024 Portræt digital (PD)
2024 Photojournalism digital (PD)
2024 Traditionel fotografi (TP)

Lyd/billede
Author kan samlet indsende højst 4 værker
Lyd/billede indsendes en måned før landsmødet

Størrelse af papirbilleder
Papirbilleder skal monteres på let støttekarton eller i passepartout med ydermål på minimum 25 x 35 og maksimum 30 x 40 cm. Kvadratisk format 30 x 30 cm er også tilladt.
Den maksimale tykkelse må ikke overstige 3 mm.
Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelser, vil ikke deltage i bedømmelsen.

Størrelse af digitale filer

Opløsningen på digitale filer må højst være 1920 pixel i bredden (horisontal) og højst være 1080 pixel i højden (vertikalt). Dette gælder uanset om billedet er i bredformat, højformat eller kvadratisk. 

Filerne skal afleveres i formatet JPG, og digitale farvebilleder bør være gemt i farverummet sRGB, men andre farverum accepteres. Det anbefales at gemme filerne i bedste kvalitet, men de må højst fylde 5 Mb.

Mærkning
Hvert billede skal have en unik titel for identificering af billedet. Titlen må ikke indeholde filtype, kameraoptagelsesnavne eller fotografens navn. Titler som ”ingen titel”, ”no-name” eller lignende må ikke anvendes.

Alle papirbilleder skal forsynes med en label generet via uploadprogrammet. Label placeres i øverste venstre hjørne på bagsiden.


Billedtitel, klubnavn og autors navn eller adresse må ikke fremgå af billedets forside.


Desuden skal der uploades en digital fil af alle billederne.

Diskvalificering
Billeder, der ikke er mærket på angivne måde, vil blive diskvalificeret.
Gebyret for diskvalificerede billeder vil ikke blive tilbagebetalt.
SDF’s bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder der ikke lever op til de stillede krav.

Tilbageholdelse og returnering af billeder
Alle antagne billeder indgår i SDFs Nationale udstilling det pågældende år. SDF beholder billederne i et år, således at billederne er til udlån og medlemmer og klubber har lejlighed til at se og udstille billederne.
Alle antagne papirbilleder returneres i forbindelse med det efterfølgende års landsmøde. Alle antagne billeder gemmes digitalt. Disse bevares for eftertiden og vil kunne ses og downloades fra SDF´s hjemmeside. Alle ikke antagne papir billeder kan afhentes under landsmødet. De billeder, der ikke afhentes, eftersendes til deltagerne og bliver pålagt en portoafgift i henhold til gældende takster.

Værker i kategorien Lyd/billede returneres ikke.


Begrænsninger
Billederne må ikke tidligere have været antaget eller præmierede med medaljer eller diplomer på Den Nationale. Billeder må ikke samtidig deltage i flere kategorier, ej heller farvebilleder konverteret til monokrom.
Undtaget herfra er dog kategorierne Lyd/billede og “Det helt frie billede”.

Resultatet af bedømmelsen
Resultatet af bedømmelsen vil blive offentliggjort på SDFs Landsmøde. Præmieoverrækkelsen vil ligeledes finde sted på landsmødet i forbindelse med en fotogalla.
Værkerne i kategorierne Lyd/billede og ”Det helt frie billede” bedømmes og fremvises på landsmødet.

For Lyd/billede konkurrencens vedkommende vil der være tale om en fremvisning lukket for offentligheden på grund af overholdelse af ophavsrettigheder.


SDF’s rettigheder og pligter

Billeder som indsendes til “Den Nationale”, kan af SDF vederlagsfrit gøres tilgængelig for offentligheden med det formål at fremme fotografiet, herunder anvendes til udstillingsformål indenfor SDF-regi. Ejendomsretten til billederne, der indgår i SDFs billedmapper, overgår til SDF på det tidspunkt hvor billederne udtages.

Copyrightrettighederne forbliver autors, uanset at billedet udtages til cirkulationsmappe eller billedbuffer. SDF forpligter sig til at behandle billederne med størst mulig omhu, men kan dog ikke påtage sig noget ansvar for beskadigelse eller bortkomst.


Authors rettigheder og pligter

Hver enkelt autor accepterer ved indsendelse af billeder til Den Nationale, de gældende konkurrenceregler i deres helhed, med de deraf følgende rettigheder og pligter for den enkelte.
Autorerne påtager sig i øvrigt det juridiske ansvar for billedernes indhold.

Fortolkning og appel

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af udstillingsreglerne afgøres af SDF’s bestyrelse. Afgørelsen er inappellabel.
Autorerne har ved indsendelsen forpligtet sig til anerkendelse heraf, ligesom de har anerkendt udstillingsreglerne.

Præmiering Den Nationale
I hver af kategorierne:

Monokrom papir
Farve papir
Monokrom digital
Farve digital
Serier


Uddeles: 1 guld, 1 sølv, 1 bronze, 1 fælles dommerdiplom som alle dommere er enige om, samt et dommerdiplom for hver enkelt dommer.

Desuden kan en dommer vælge op til 10 ikke antagne billeder, blandt samtlige billeder i kategorien. Disse billeder regnes som antagne og skal med på udstillingen. Dette er en ret dommeren har, men ikke en pligt.

Ekstra kategorier

I de ekstra kategorier, der er aktive det pågældende år, uddeles i hver af kategorierne:


Uddeles: 1 guld, 1 sølv, 1 bronze, 1 fælles dommerdiplom som alle dommere er enige om, samt et dommerdiplom for hver enkelt dommer.

Desuden kan en dommer vælge op til 10 ikke antagne billeder, blandt samtlige billeder i kategorien. Disse billeder regnes som antagne og skal med på udstillingen. Dette er en ret dommeren har, men ikke en pligt.

Ekstra diplomer

Generelt
Diplomerne for ”bedste” kan tildeles de år, hvor kategorien ikke er en aktiv kategori, hvis billedmængde og kvalitet er til stede, men det er ikke en pligt. Det er dommerne, som afgør, om diplomerne skal uddeles. Afgørelsen er inappellabel. Ubrugte diplomer skal returneres til SDF.


Photojounalism
De år, hvor kategorien Photojournalism er aktiv, tildeles komplet medalje sæt. De øvrige år kan diplom tildeles for bedste Photojournalism i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrom Digital og Monokrom Papir.

Phototravel
De år, hvor kategorien Phototravel er aktiv, tildeles komplet medalje sæt. De øvrige år kan diplom tildeles for bedste Phototravel i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrom Digital og Monokrom Papir.

Eksperimental
De år, hvor kategorien Eksperimental er aktiv, tildeles komplet medalje sæt. De øvrige år kan diplom for bedste Eksperimental tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrom Digital og Monokrom Papir.

Action
De år, hvor kategorien Photojournalism er aktiv, tildeles komplet medalje sæt, og diplomet for bedste Action uddeles i kategorien Photojournalism. De øvrige år kan diplom for bedste Action tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrom Digital og Monokrom Papir.

Akt
De år, hvor kategorien Portræt er aktiv, tildeles komplet medalje sæt, og diplomet for bedste Akt uddeles i kategorien Portræt. De øvrige år kan diplom for bedste Akt tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrom Digital og Monokrom Papir.

Portræt
De år, hvor kategorien Portræt er aktiv, tildeles komplet medalje sæt. De øvrige år kan diplom for bedste Portræt tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrom Digital og Monokrom Papir.

Landskab
De år, hvor kategorien Landskab er aktiv, tildeles komplet medalje sæt. De øvrige år kan diplom for bedste Landskab tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrom Digital og Monokrom Papir.

Natur
De år, hvor kategorien Natur er aktiv, tildeles komplet medalje sæt. Det år, hvor Natur er en selvstændig kategori, kan der også uddeles diplom for bedste Makro, Fauna og Flora blandt billederne i kategorien Natur.
De øvrige år kan diplom for bedste Flora og bedste Fauna tildeles i kategorierne Farve Digital, Farve Papir, Monokrom Digital og Monokrom Papir.

Lyd/billede
I kategorien Lyd/billede uddeles: 1 guld, 1 sølv og 1 bronzemedalje. Der kan uddeles dommerdiplom.

Såfremt der ikke er indleveret tilstrækkeligt med værker til en fuld præmiering vil flg. grænser blive benyttet for kategorierne Lyd/billed og Det helt frie billede:

1 - 5 værker: Guld + evt. diplom.
6 - 10 værker: Guld + sølv + evt. diplom.
6 - 11 og derover: Guld + sølv + bronze + evt. diplom.

SDF-point
Antagelse: 5 point
Diplom: 10 point
Bronze: 15 point
Sølv: 20 point
Guld: 25 point

Billeder, der har fået tildelt medalje, kan ikke samtidig tildeles dommerdiplom eller fælles dommerdiplom.


Regelsæt og definition for kategorier:

  • For alle kategorier gælder det, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra fotografiske optagelser, dvs. billeder optaget på et lysfølsomt medium, af fotografen selv.
  • Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt, så længe fotografen selv udfører behandlingen og ikke tilføjer fotografiske elementer, som ikke er skabt af fotografen selv.
  • Visse specialkategorier, f.eks. natur, kan have særlige krav til billedbehandling, som er beskrevet nærmere i den pågældende kategori.
  • Fotografen skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder exif-data og alle billedets deleelementer, hvis der opstår tvivl om billedet.
  • Det er ikke tilladt at anvende automatisk computergenererede billeder.

Overtrædelse af reglerne vil medføre diskvalifikation fra konkurrencen.

Monokrom billede

Et monokromt billede fremstår på normal betragtningsafstand monokromt, hvilket betyder at der ingen farver er, men kun indeholder gråtoner fra ren hvid til ren sort.
Et billede er også monokrom hvis det er totaltonet i en farve, som fx bruntonet, blåtonet eller sepiatonet, der må ikke være spor af andre farvetoner end den der er benyttet til toningen
Et billede som er partielt tonet er ikke tilladt som monokrom og skal klassificeres som et farvebillede.

Farvebillede
Billeder der indeholder mere end en farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med en partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monokrom.
De rene monokrome billeder kan ikke deltage i farvekategorien

Digitale billeder

Opløsningen på digitale filer må højst være 1920 pixel i bredden (horisontal) og højst være 1080 pixel i højden (vertikalt). Dette gælder uanset om billedet er i bredformat, højformat eller kvadratisk. 

Filerne skal afleveres i formatet JPG, og digitale farvebilleder bør være gemt i farverummet sRGB, men andre farverum accepteres. Det anbefales at gemme filerne i bedste kvalitet, men de må højst fylde 5 Mb.

Serier (Papirkategori)

Kategorien serier defineres som: En sammenhængende serie af billeder, der beskriver et emne efter eget valg. Antallet af billeder i serierne er fastsat fra 3 til 6 billeder.
Der kan deltages med serier bestående af såvel monokrome billeder som farvebilleder. De enkelte billeder i en serie skal tydeligt markeres med A, B, C osv. på bagsiden i læseretningen for at markere rækkefølgen.

Lyd/billede

Billedserie ledsaget af lyd, fremstillet digitalt og som vises som lyd/billede serie på projektor som eksekverbar fil. Der lægges vægt på samspillet mellem billedsiden og lydsiden.

Regler for lyd/billede:

Autors navn, klubtilhørsforhold eller PM-Nummer må ikke fremgå af serien.
Maks. længde: 6 min.
Maks. format: 1920x1080 px.
Enkeltbilleder skal vises i mindst 0,5 sekunder.
Der må kun benyttes stillbilleder i serien.
Det er tilladt at rotere, panorere og zoome i billederne så længe grundlaget er stillbilleder.
Der må afleveres op til 4 serier pr. autor.
Afleveringsfrist: Senest 1 måned før landsmødet som anvist på hjemmesiden.
Serierne sendes eller uploades til billedsekretæren som anvist på hjemmesiden.

Serien skal kunne afvikles på en standard-PC i Windows Media Player eller som .exe fil. eller alternativt i Quicktime. Der må ikke benyttes særlige codec’s, plugins eller programmer, der skal installeres særskilt. Det anbefales at CD’en testes på en anden maskine end den, den er fremstillet på før aflevering.

Der lægges ved bedømmelsen vægt på samhørigheden mellem lyd og billede.

I kategorien Lyd/billede må der afleveres værker, der er lavet af flere autorer kollektivt

Definition Landskab

1) Naturlige landskabsformer, så som følgende temaer:
Bakkelandskab, Bjerglandskab, Karstlandskab (særpræget landskab dannet ved opløsning af kalkbjergarter i nedbørsrige områder), Marsklandskab, Ørkenlandskab, Ådalslandskab, Kyst.
2) Kulturlandskaber, som følgende temaer:

Agerland, Eng, Hede, Løveng, Maki (plantesamfund), Overdrev.

Krav:

Temaet skal udgøre hovedvægten af billedfladen. Billedet må gerne vise tilstedeværelsen af mennesker, dyr og maskiner, men ingen af disse dele må dominere billedet. Der må ikke tilføjes eller fjernes elementer i forhold til originalen, eneste undtagelse er begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt.
Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Der må gerne foretages justeringer, også partielle, med det formål at fremhæve væsentlige elementer i billedet, f.eks. dæmpning af en lys himmel.
Der må også gerne anvendes teknikker som HDR og panoramabilleder sammensat af flere på hinanden følgende eksponeringer. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.
Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed):

Fotografen skal være i besiddelse af en original billedfil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Definition Natur

Natur fotografering registrerer alle grene af naturhistorien undtagen antropologi og arkæologi. Dette inkluderer alle aspekter af den fysiske verden, både levende og livløse, som ikke er blevet lavet eller modificeret af mennesker.
Naturbilleder skal formidle sandheden om den scene, der blev fotograferet. Som betragter bør man være i stand til at identificere motivet for billedet og være overbevist om, at det er blevet præsenteret ærligt, og at der ikke er blevet brugt uetisk praksis til at kontrollere motivet eller fange billedet. Billeder, der direkte eller indirekte viser enhver menneskelig aktivitet, der truer en levende organismes liv eller velfærd, er ikke tilladt.
Den vigtigste del af et naturbillede er den naturhistorie, det fortæller. Der forventes høje tekniske standarder, og billedet skal se naturligt ud. Tilføjelse af en vignet eller sløring af baggrunden under behandlingen er ikke tilladt.
Objekter skabt af mennesker og beviser for menneskelig aktivitet er kun tilladt i naturbilleder, når de er en nødvendig del af naturhistorien.
Fotografier af menneskeskabte hybridplanter, dyrkede planter, tamme dyr, menneskeskabte hybriddyr og monterede eller bevarede zoologiske prøver er ikke tilladt.
Billeder taget med motiver under kontrollerede forhold, såsom zoologiske haver, er tilladt.
Det er ikke tilladt at kontrollere levende motiver ved afkøling, bedøvelse eller enhver anden metode til at begrænse naturlig bevægelse med henblik på et fotografi.
Ingen modifikation, der ændrer sandheden af et naturbillede, er tilladt. Billeder kan beskæres, men ingen anden teknik, der fjerner, tilføjer eller flytter nogen del af billedet, er tilladt.
Teknikker, der fjerner elementer tilføjet af kameraet, såsom støvpletter, digital støj og linseudstråling er tilladt.
Fuldstændig konvertering af farvebilleder til fuld monokrom er tilladt. Delvis konvertering, toning og infrarøde optagelser eller konverteringer er ikke tilladt.
Billeder af det samme motiv, der er kombineret i kameraet eller med software ved fokusstabling eller eksponeringsblanding er tilladt. Flere billeder med overlappende synsfelter, der tages fortløbende og kombineres i kameraet eller med software (billedsammensætning) er tilladt.

Definition Photo travel (Rejsefotografi)

Et billede i kategorien Photo travel udtrykker de karakteristiske træk eller kultur i et land, som de findes naturligt. Der er ingen geografiske begrænsninger. Billeder fra begivenheder eller aktiviteter arrangeret specifikt til fotografering eller af motiver instrueret eller lejet til fotografering er ikke tilladt. Nærbilleder af personer eller genstande skal indeholde genkendelige miljø og/eller omgivelser, der giver oplysninger om placeringen. Teknikker, der tilføjer, flytter, erstatter eller fjerner ethvert element i det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. De eneste tilladte justeringer er fjernelse af støv eller digital støj, genskabning af motivet, som det oprindeligt fremstod, samt fuldstændig konvertering til fuld monokrom. Andre behandlinger, herunder infrarød, er ikke tilladt. Alle billeder skal se naturlige ud.

Definition Photojournalism (Reportagefoto)

Fotojournalistiske billeder er billeder med informativt indhold og følelsesmæssig påvirkning, der afspejler den menneskelige tilstedeværelse i vores verden. Billedets journalistiske (historiefortællende) værdi bør prioriteres frem for billedkvalitet. Billeder, der fordrejer sandheden, såsom billeder fra begivenheder eller aktiviteter arrangeret specifikt til fotografering, eller af motiver instrueret eller lejet til fotografering, er ikke accepteret i kategorien.
Teknikker, der tilføjer, flytter, erstatter, fjerner eller ændrer ethvert element i den originale scene, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. De eneste tilladte ændringer er fjernelse af støv, ridser eller digital støj og genskabning af motivet, som det oprindeligt fremstod eller fuldstændig konvertering til fuld monokrom. Andre afledninger, herunder infrarød, er ikke accepteret i kategorien.

Traditionel fotografi

Her kan man deltage med billeder som ikke er behandlet og ændret efterfølgende. Teknikker, der tilføjer, flytter, erstatter, fjerner eller ændrer ethvert element i den originale scene, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt.

De eneste tilladte ændringer er fjernelse af støv, ridser eller digital støj og genskabning af motivet, som det oprindeligt fremstod eller fuldstændig konvertering til fuld monokrom. Andre afledninger, herunder infrarød, er ikke accepteret i kategorien.

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed)

Gælder for alle kategorier, hvor der er krav til motivets ægthed, eller begrænsninger på tilladte former for behandling af billedet.
Fotografen skal være i besiddelse af en original billedfil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Konsekvens:

Billeder, som ikke lever op til kravene i definitionerne, diskvalificeres af arrangøren, SDF ́s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af reglerne som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (i kategorien hvor overtrædelsen er konstateret). Points opnået i kategorien i udelukkelsesperioden i en SDF godkendt salon kan ikke bruges til SDF’s nåleregulativ.
3. gang udelukkelse fra fremtidig deltagelse i kategorien på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået i kategorien SDF godkendte saloner/udstillinger.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler.

 

 

 

We use cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Nogle af dem er essentielle for driften af ​​sitet, mens andre hjælper os med at forbedre denne side og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv beslutte, om du ønsker at tillade cookies eller ej. Bemærk venligst, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på sitet.