Nordisk Forbund For Fotografi

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 


Mål og aktiviteter for NFFF:

Arrangere nordiske og internationale saloner
Arrangere Nordisk mesterskab i fotografi
Drive en hjemmeside med information og gallerier.
Producere en nordisk årbog basseret på billeder fra medlemsorganisationene og afholde nordiske og internationale konkurrencer.
Jurere konkurrencer / saloner arrangeret i de nordiske lande.
Tilbyde patronage og præmier knyttet til internationale konkurrencer afholdt i de nordiske lande
Etablere et godt samarbejde med kulturmyndighederne i de nordiske lande 

 

 

Medlemslande:

Danmark

Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) - www.sdf.dk
Ca 1.200 medlemmer fordelt på ca 37 klubber og 200 personlige medlemmer.

Finland
Suomen Kameraseurojen Litto Ry (SKsl) - www.sksl.fi
Grundlagt i 1932.
Ca 6000 medlemmer fordelt på 100 klubber


Norge
Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) - www.nsff.no
Grunnlagt i 1927.
Ca. 4.000 medlemmer fordelt på ca 120 klubber og 50 personlige medlemmer.
NSFF har indelt Norge i regioner, hvor der er en NSFF-kontaktperson pr. region.


Sverige
Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) - www.rsf-fotoklubbar.org
Ca 8.000 medlemmer fordelt på ca 200 klubber.
RSF har delt Sverige i regioner, som udfører flere aktiviteter sammen.

 

Hvad sker der i 2016 / 2017 ?

NFFF arrangerer 1st Nordic International Digital circuit 2016.

NFFF planlægger at arrangere Nordisk fotomesterskab i 2017

Der arbejdes med at "koble" fotoklubber i venskabsbyer i Norden sammen.

 

 

 

Social Share