Indkaldelse til Den Nationale 2023

Brugervurdering: 4 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktiv
 
Fotograf: Jens Jakobsson Titel: Dog race

Fotograf: Jens Jakobsson Titel: Dog race

Hermed indkaldes billeder til Den Nationale 2023

Den Nationale afvikles en gang årligt og vises som udstilling i forbindelse med det årlige fotoevent.

Medlemskategorierne “SDF Fuld” og “SDF Ekstra” kan deltage i Den Nationale.

"SDF intro", "SDF Basis" og medlemmer der er i kontingent restance kan ikke deltage.

Indkaldelse og bedømmelse af Den Nationale 2023, varetages af SDF's Billedsekretær og de personlige medlemmer Kim Kristensen og Aage Madsen. 

Samtidigt med Den Nationale indkaldes der også billeder til SDF's årbog.

I år vil der kun være to papirkategorier, resten vil være digitale. Kategorien serier falder ud, men vi vil forsøge og komme med et nyt tiltag på serier. Baggrunden for dette valg er, at ingen fotoklubber har meldt sig til at give en hjælpende hånd med Den Nationale 2023.

Hvis der er nogle medlemmer, som gerne vil hjælpe, så har vi god plads i udvalget for Den Nationale, bare send en mail til SDF's billedsekretær, klik her for mail

Regelsæt og definition for kategorier:

Der har været en længere diskussion omkring brug af AI i forbindelse med konkurrencebilleder. SDF har valgt at stramme op på regelsættet.

Det viste med kursiv skrift er det nye omkring definition af billeder.

  • For alle kategorier gælder det, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra fotografiske optagelser, dvs. billeder optaget på et lysfølsomt medium, af fotografen selv.
  • Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt, så længe fotografen selv udfører behandlingen og ikke tilføjer fotografiske elementer, som ikke er skabt af fotografen selv.
  • Visse specialkategorier, f.eks. natur, kan have særlige krav til billedbehandling, som er beskrevet nærmere i den pågældende kategori.
  • Fotografen skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder exif-data og alle billedets deleelementer, hvis der opstår tvivl om billedet.
  • Det er ikke tilladt at anvende automatisk computergenererede billeder.

Overtrædelse af reglerne vil medføre diskvalifikation fra konkurrencen.

 

Entryform


Registrering og entryform forgår via hjemmesiden, www.sdfkonkurrence.dk

Lyd/billedserier tilmeldes via sdf.dk senest en måned før landsmødet.


Kalender:

Upload og registrering starter: 10. april 2023
Deadline for upload: 4. juni 2023
Bedømmelse: 24. juni 2023
Offentliggørelse af resultat: 20. juli 2023

Jury:

Jury 1: Monochrome papir (MP) og Farve papir (FP)

Danne Johansen ESDF, EFIAP/p, Silkeborg 
Mike Frederiksen, Vejle
Ib Corneliussen Nielsen ESDF, AFIAP, Esbjerg

Jury 2: Monokrom digital (MD) og Natur digital (ND)

John Vint, AFIAP, Norge
Jan Standal, EFIAP, Norge
Tom Jarane, EFIAP/b, Norge

Jury 3: Farve digital (FD), Phototravel digital (PD)

Jan Romanowski, EFIAP/b, EPSA , Kiel - Tyskland
Herdis-Halvas Nielsen, AFIAP, GMPSA, Flensburg- Tyskland
Hans-Helmut Freund, Kiel- Tyskland

Gebyrer


For deltagelse i 1 kategori betales kr 205
For deltagelse i 2 kategorier betales kr 220
For deltagelse i 3 kategorier betales kr 235
For deltagelse i 4 kategorier betales kr 250
For deltagelse i 5 kategorier betales kr 265
For deltagelse i 6 kategorier betales kr 280

For deltagelse i lyd/billede kr 90

Gebyret indbetales via et link på tilmeldingen

Gebyret for Lyd/billede betales via SDF’s e-shop, link kommer senere i et specielt opslag.


Antal

Hver autor må deltage i alle kategorierne med følgende antal:

Op til 4 billeder i hver af de nedenstående kategorier:

Monokrom papir
Farve papir
Monokrom digital
Farve digital

Ekstra kategorier

I de to ekstra kategorier kan du indsende 4 billeder i hver kategori.
I de ekstra kategorier kan du indsende både monokrom og farve eller et mix af disse.

I 2023 anvendes følgende ekstra kategorier:

Natur digital
Phototravel digital


Lyd/billede

Author kan samlet indsende højst 4 værker, bekendtgøres senere


Størrelse af papirbilleder

Papirbilleder skal monteres på let støttekarton eller i passepartout med ydermål på minimum 25 x 35 og maksimum 30 x 40 cm. Kvadratisk format 30 x 30 cm er også tilladt.

Den maksimale tykkelse må ikke overstige 3 mm.

Uopklæbede billeder og billeder, der afviger fra angivne størrelser, vil ikke deltage i bedømmelsen.

Størrelse af digitale filer

Formatet er max 1920 pixels på længste led (altså tværformat skal være 1920 pixels bredde, højformat 1920 pixels høje, kvadratiske billeder 1920x1920 pixels). Filformat jpg på maks. 5 mb. Farverum sRGB.

Mærkning

Hvert billede skal have en unik titel for identificering af billedet. Titlen må ikke indeholde filtype, kameraoptagelsesnavne eller fotografens navn. Titler som ”ingen titel”, ”no-name” eller lignende må ikke anvendes.

Alle papirbilleder skal forsynes med en label generet via uploadprogrammet samt tydelig markering af op med en pil i øverste venstre hjørne på bagsiden.

Billedtitel, klubnavn og autors navn eller adresse må ikke fremgå af billedets forside.

Desuden skal der uploades en digital fil af alle billederne.

Forsendelse

Papirbilleder sendes til

Kim Kristensen
Finlandsvej 63 4. tv
7100 Vejle

Tlf. 23718598

Mail: kimovitz.kk@gmail.com

Pakkeshop: Shell Horsensvej 78 7100 Vejle. Den tager både fra GLS, Postnord, Dao.

Billederne skal være fremme senest 13. juni. 

Diskvalificering

Billeder, der ikke er mærket på angivne måde, vil blive diskvalificeret.

Gebyret for diskvalificerede billeder vil ikke blive tilbagebetalt.

SDF’s bestyrelse kan til enhver tid diskvalificere billeder der ikke lever op til de stillede krav.

Tilbageholdelse og returnering af billeder

Alle antagne billeder indgår i SDFs Nationale udstilling det pågældende år. SDF beholder billederne i et år, således at billederne er til udlån og medlemmer og klubber har lejlighed til at se og udstille billederne.

Alle antagne papirbilleder returneres i forbindelse med det efterfølgende års landsmøde. Alle antagne billeder gemmes digitalt. Disse bevares for eftertiden og vil kunne ses og downloades fra SDF´s hjemmeside. Alle ikke antagne papir billeder kan afhentes under landsmødet. De billeder, der ikke afhentes, eftersendes til deltagerne og bliver pålagt en portoafgift i henhold til gældende takster.

Værker i kategorien “Det helt frie billede” skal afhentes af autor, senest ved landsmødets afslutning.

Værker i kategorien Lyd/billede returneres ikke.

Begrænsninger

Billederne må ikke tidligere have været antaget eller præmierede med medaljer eller diplomer på Den Nationale. Billeder må ikke samtidig deltage i flere kategorier, ej heller farvebilleder konverteret til monokrom.

Definitioner og regler for Den Nationale 2023

Reglerne for deltagelse på Den Nationale er beskrevet på SDF.dk, klik her


SDF's Årbog

SDF udgiver hvert år en årbog, hvor der på 120 sider vises et bredt udsnit af dansk fotografi.
Billederne i årbogen bliver udtaget af et årbogsudvalg, der består af tre fotografer.
Alle SDF-ekstra og SDF-fuld medlemmer kan indsende op til 4 billeder til bedømmelse.
Billederne indsendes digitalt, og skal have en størrelse 1920 pixels på længste led. Billederne kan både være monokrom eller farve, mottivet er frit. Det eneste krav er at billedet ikke tidligere må har været med i årbogen.
Billederne uploades sammen med Den Nationale på samme webadresse. Det er gratis at deltage i årbogen, hvis man er SDFekstra eller SDFfuld medlem.
SDF har en stak gamle årbøger, så hvis du ønsker at købe en de ældre årgang, så brug følgende link, https://shop.sdf.dk/shop/category/arbog-3

 

aarbog

 Selskabet har en stak årbøger til salg. For at se mere, klik her

        

Vigtige datoer

Ingen begivenheder