Indkaldelse til generalforsamling i SDF

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
 

Dato: Den 21. maj 2022 - kl. 10.30

Adresse: Historiens Hus Klosterbakken 2, 5000 Odense.

 

Dagsorden.

A: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen)
B: Valg af referent
C: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
D: Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisor til godkendelse, klik her for at hente regnskabet
E: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab
F: Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse, klik her for at hente budget
G: Behandling af indkomne forslag i henhold til §7 stk 3
H: Valg

På valg:
Formand Per Valentin (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem Billedsekretær Leif Elsborg (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem NFFF ansvarlig Arvid Nielsen (ønsker genvalg)
Valg af to suppleanter (René Nørager - ønsker genvalg, Finn Jacobsen - ønsker genvalg)
Valg af revisorsuppleant. (?)

I: Eventuelt – der kan ikke under eventuelt vedtages - kun tages til efterretning