SDF titler

Brugervurdering: 4 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktiv
 
 

Til opnåelse af SDF titlerne, ifølge SDF’s nåleregulativ, kræves følgende:

Den foregående titel skal være opnået mindst to år før den næste titel kan søges. Dette gælder alle syv niveauer af SDFtitler.

ASDF (grøn nål) kræves: 250 point

ESDF (rød nål) kræves: 500 point

MSDF (gul nål) kræves: 1000 point

MSDF/b (bronze) kræves: 200 point og 3 præmierede billeder i SDF-anerkendte saloner

MSDF/s (sølv) kræves: 400 point og 6 præmierede billeder i SDF-anerkendte saloner

MSDF/g (guld) kræves : 600 point og 9 præmierede billeder i SDF-anerkendte saloner

MSDF/p (platin) kræves: 800 point og 12 præmierede billeder i SDF-anerkendte saloner

Til overbygningerne af MSDF-Titlen nulstilles pointregnskabet mellem ansøgningerne til nye titler. De regionale saloner (Jyske, Fælles Fynske og andre) giver kun points til regnskabet til overbygningen. Medaljer og diplomer opnået her, tæller ikke i SDF’s præmieregnskab.

Derudover giver ærestitlerne tildelt i henhold til vedtægterne §4 stk. 1 (Excellence Service) og stk. 2 (Honorary Member of SDF, Æresmedlem): 

ESSDF Excellence Service SDF (sort nål) 

HonMSDF Honorary Member of SDF (hvid nål + sølvmedalje) = Æresmedlem af SDF

Point (opnået ved SDF godkendte saloner), tildeles efter nedenstående skema. (Der skelnes ikke mellem kategorier og grupper eller serier).

Guldmedalje 25 point

Sølvmedalje 20 point

Bronzemedalje 15 point

Diplom 10 point

Certifikat 5 point

DEN NATIONALE / DM I FOTOGRAFI

Alle antagne billeder/serier tildeles 1 certifikat. Billeder/serier, som tillige opnår medalje og/eller diplom(er) tildeles derudover point i.h.t. ovenstående. Eks: Et billede som antages og tildeles sølvmedalje samt dommerdiplom opnår i alt 35 point.

For værker udført af grupper tildeles 2 certifikater. De opnåede point deles ligeligt mellem deltagerne, idet der rundes ned til nærmeste hele point. Dog minimum 1 point pr. deltager. Eks: Et antaget værk uden medalje eller diplom udført af en gruppe på 3 personer tildeles 10 point (2 x certifikat), hvilket giver 3 point pr. deltager.

FIAP BIENNALER

Billeder der udtages til FIAP biennaler tildeles 2 certifikater (10 point). Såfremt billedet opnår medalje og/eller diplom(er) tildeles derudover point efter ovenstående skema. 

INTERNATIONALE OG NORDISKE SALONER MED SDF GODKENDELSE

Gælder samme regler som for Den Nationale, DM i fotografi. Undtagelse: Udover point for certifikater er det kun SDFsamt FIAP- medaljer og diplomer, der giver point til SDF’s nåleregulativ.

ANDRE SALONER MED SDF GODKENDELSE

Autorer, der får billeder antaget på disse saloner, tildeles 1 certifikat (5 point) pr. kategori vedkommende får antagelser i, derudover tildeles 1 point for hver antaget billede. For medaljer tildeles 5 point for guld, 4 for sølv og 3 for bronze. Der tildeles ikke ekstra point for diplomer. 

ØVRIGE POINTGIVENDE FORHOLD

Autorer der får billeder udtaget til en udvekslingsmappe tildeles 2 certifikater (10 point), uanset antal billeder pr. mappe.

ALMENE BESTEMMELSER

SDF-godkendte saloner, med eller uden FIAP - patronage, skal købe det nødvendige antal medaljer, diplomer og certifikater af SDF. Prisen fastsættes af bestyrelsen.

SDF-medaljer, diplomer og certifikater kan tildeles alle, men de er kun pointgivende i henhold til SDFs nåleregulativ, for personer der er medlem af SDF på det tidspunkt de erhverves.

Til ansøgning om SDF-titler må points opnået fra udvekslingsmapper/CD/DVD højest udgøre 25% af de krævede points til disse titler.

Fotografer der ønsker at søge en titel skal rekvirere et ansøgningsskema hos den af bestyrelsen udpegede (se info på hjemmeside). Ansøgningsskemaet indsendes i udfyldt stand til den af bestyrelsen udpegede vedlagt fornøden dokumentation samt et pasbillede. Fristen for ansøgning af en SDF titel er 1. august.

Billedsekretæren eller en af bestyrelsen udpeget, fører pointregnskab. Medlemmer, der ønsker at søge en SDF-titel, skal selv føre regnskab med tilhørende dokumentation. 

Disse nålebestemmelser er gældende fra SDFs landsmøde 2000, med mindre ajourføringer i januar 2002, december 2002 og februar 2016. Point optjent efter tidligere gældende nålebestemmelser forbliver uændrede og tæller med i pointregnskabet efter dagældende regler.

Pointregnskab

Du kan få status på dit pointregnskab, hvis du udfylder denne formular, som automatisk sendes til Claus Carlsen. Der er deadline for ansøgninger den 1. august.

Husk Claus Carlsen skal bruge noget tid for at svare

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input


Invalid Input