Præmiering i Nordisk Forbund For Fotografi

Author: Helle Lorenzen Titel: Early morning

Regler for point hos NFFF og ansøgningsskemaer kan hentes på http://www.nordic.photo/ klik på nyttige dokumenter. Hvis der er udoverenstemmelser er det altid versionen på nordic.photo der gælder

NFFF titler tildeles for fotografisk anerkendelse indenfor nordisk fotografi.

Regler og krav for NFFF titler:

Som grundlag for pointberegning medregnes antagelser i nordisk fotomesterskab samt i nordiske internationale fotoudstillinger med NFFF patronage

Ansøger skal være medlem i en fotoklub som medlem af et af de nordiske landsforbund RSF, NSFF, SDF eller SKsL, alternativt personligt medlem i et af disse forbund.

NFFFs bestyrelse beslutter om NFFF titler, og uddeling sker fortrinsvis på de respektive landsforbunds generalforsamlinger.

Den som tildeles NFFF titler får en reversnål samt et diplom.

De ansøgte NFFF titler, som godkendes af bestyrelsen, betales af ansøgeren.

Ansøgning foretages på en særlig ansøgningsblanket.

Seneste ansøgning er den 31. august.

Ansøgningen sendes til hederstecken@nordic.photo


NFFF Titler:

NSMiF/b        - Nordisk stormester i fotografi – bronze  (Reversnål i bronze)

NSMiF/s         - Nordisk stormester i fotografi – sølv (Reversnål i sølv)

NSMiF/g        - Nordisk stormester i fotografi – guld (Reversnål i guld)

NSMiF/p        - Nordisk stormester i fotografi – platinum (Reversnål i hvis)

MNFFF            - Master of Photography (Reversnål i rød)

HonENFFF - Honorary Excellence NFFF (Reversnål i ægte sølv med forgyldt kant)


Tabel over krav for NFFF titler:

Point (akkumuleret)

NSMiF/b

60

NSMiF/s

90

NSMiF/g

120

NSMiF/p

150

Guldmedalje                  7 point

Sølvmedalje                   5 point

Bronzemedalje               4 point

HM                               3 point

Accept                          2 point

Point indtjent fra og med 2016 medregnes.

Minimum 30% af de opnåede point skal være indtjent i Nordisk Foto- mesterskab.

Nordiske internationale fotoudstillinger skal have minimum FIAP- og NFFF- patronage for at medregnes.

Det skal gå minimum et år mellem hver ansøgning, regnet fra den 31 august.

En del nordiske saloner deler en udmærkelse ud til den bedste indfødte fotograf. Disse udmærkelser kan man ikke regne med når man ansøger om en nordisk titel, fordi det er ikke muligt for alle at vinde den.

I Nordic Circuit uddeles udmærkelserne ”Best entry from each Nordic country” og ”Best Nordic entry in Denmark / Finland / Norway / Sweden”. Disse udmærkelser er alle ligestillet med et HM.

I 1st Nordic Circuit 2016 uddeles Judge’s Choice udmærkelser. Disse er også ligestillet med et HM.

FIAP Blue Badge ligestilles med et HM.

MNFFF - Master of Photography Nordisk Forbund for fotografi

Kan tildeles når ansøger har opnået NSMiF/s. Ansøger skal aflevere en billedportfolio på 20 bilder i et sammenhængende tema for bedømmelse af NFFFs bestyrelse.

Bestyrelsens beslutning skal være enstemmig.

HonENFFF - Honorary Excellence Nordisk Forbund for Fotografi

Titlen kan efter ansøgning til NFFFs bestyrelse, tildeles en fotograf, som er medlem i et af de Nordiske landsforbund RSF, SDF, NSFF og SKsL, og som i lang tid har udført en meget stor og fortjent indsats for fotografiets udvikling i Norden.

Ansøgningen kan foretages en fotoklub eller et landsforbund.

NFFFs bestyrelse kan også udpege en kandidat uden foregående ansøgning. Bestyrelsens beslutning skal være enstemmig.

Ansøger modtager en reversnål samt NFFF Guldmedalje uden omkostniger.

Titlen uddeles fortrinsvis på de respektive landsforbunds generalforsamlinger.

Social Share