Du kan se Dansk Fotografi i elektronisk form ved at logge dig ind på sitet.
Tryk "Alt om SDF" og herefter "Dansk Fotografi" og vælg det blad du vil se.

 

Selskabet har en stak årbøger til salg.

For at se mere, klik her

 

 

 

 

For os der elsker billeder!

Vi er en fotografisk sammenslutning af fotoklubber og personlige medlemmer

 


REGIONALT SAMARBEJDE
 
I Danmark er der fire store sammenslutninger af fotoklubber:
 
Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber (SJF), der blev startet i 2000 af fotoklubberne ”AFA” i Århus, ”Ålborg Fotoklub”, ”Focus” i Silkeborg, Esbjerg fotoklub og ”Filmrullen” i Horsens. Den er en sammenslutning af fotoklubber i JyllandRegionalt samarbejde
 
Fællesfynske Fotoklubber, der består af et antal fotoklubber på Fyn.
 
Region Nord, der er en sammenslutning af fotoklubber i Københavnsområdet og på Nordsjælland.
 
Region Syd er startet i 1965 og er en sammenslutning af fotoklubberne, på Syd- og Midtsjælland samt Lolland-Falster.
 
Fotoklubberne i regionssamarbejdet er ikke alle medlemmer i Selskabet for Dansk Fotografi og konkurrencerne m.v. foregår derfor indenfor det lokale samarbejdets rammer. Klubber der ikke er medlem i Selskabet for Dansk Fotografi, kan derfor ikke deltage i ”Den Nationale” (Danmarksmesterskab i Fotografi”)
 

Sammenslutningen af jyske fotoklubber

I sammenslutningen af jyske fotoklubber arrangerer klubberne på skift en årlig fotokonkurrence - Jyske (årstal) - for jyske fotoklubber, samt udvider samarbejdet mellem disse.

Jyske følger SDF’s regler for afholdelse af fotokonkurrencer, og der er cirka 1.000 deltagende værker hvert år. Enhver fotoklub/gruppe hjemmehørende i det jyske område kan lade sig registrere og indsende billeder til Sammenslutningen af jyske Fotoklubber. Deltagelse er ikke samtidig betinget af medlemskab af Selskabet for Dansk Fotografi (I det følgende kaldt SDF). Endvidere kan alle fotografer (professionelle og amatører), der er bosat i det jyske område og som samtidig er personligt medlem af SDF, deltage.

Web: http://www.jyskefotoklubber.dk.

 

Fælles Fynske

Fælles Fynske er en sammenslutning af fotoklubber på Fyn og omliggende øer. Hovedformålet er afholdelsen af en årlig fotoudstilling for alle fynske fotografer en weekend i november. Formålet er desuden at fremme samarbejdet og sammenholdet imellem de fynske fotoklubber ved bl.a. at arrangere fototure.

Fælles Fynske ledes af en styregruppen, hvor alle de tilknyttede klubber er repræsenteret med 1 eller 2 personer. Styregruppen mødes jævnligt for at forbedre og tilrettelægge Fælles Fynske.

Udstillingen, som fra 2007 er SDF godkendt, afholdes på skift af klubberne med støtte fra styregruppen. Som noget ganske specielt udstilles alle de indleverede billeder, og dommerne kommer om søndagen og kommenterer de antagne billeder.

Web: http://www.fynfoto.dk

 

Region Nord

– sammenslutningen af aktive fotoklubber i København og Nordsjælland, som er oprettet for at udbrede kendskabet til amatørfotografi ved at iværksætte fælles aktiviteter for alle medlemsklubberne. Pt. Er 23 klubber tilmeldt Region Nord og da det ikke nødvendigvis er et krav at fotoklubberne skal være medlem af SDF, er der flere klubber som alene har et medlemskab til Region Nord.


Region Nord forestår hvert år fotokonkurrencer i 2 x papirbilleder, 1 x digitale billeder, 1 x digital rally og 1 x i serie-papirbillede, hvor såvel eliten inden for amatørfotografi som mere almindelige fotografer kan deltage, da alle de indleverede billeder medtages i konkurrencerne. Det er i hver konkurrence dog kun et antal de bedst placerede billeder, som analyseres nærmere af dommeren, ved hver af de 6 konkurrencer.

Region Nord formidler oplysninger mellem klubberne om forskellige aktiviteter såsom foredrag, udstillinger og fotorallyer, så også andre end den arrangerende klubs medlemmer kan have udbytte af disse. Hvert år samles alle foto fra tre af konkurrencerne på en CD som sendes ud til medlemsklubberne til inspiration for næste års konkurrencer.

Region Nord udsender hvert år fortegnelser over medlemsklubberne med oplysning om kontaktpersoner, foredragsholdere, fotodommere med videre. Region Nords ledes af en bestyrelse på 3 personer, som sammen med en revisor udpeges på et årsmøde, hvor hver af medlemsklubberne uanset størrelse har én stemme.

Ved årsmødet fastsættes også kontingentet - for tiden kr. 300,00 om året - som er ens for alle klubberne 

Web: http://www.regionnordfoto.dk/

 

Region Syd

Region Sydbestår af fotoklubberne “Fotoklubben Guldborgsund”,  ”Maribo Fotoklub”, “Vordingborg Fotoklub” og ”Næstved Fotoklub”. 


Regionssamarbejdet startede i 1965 og har således mere end 40 års samarbejde bag sig. I perioden har der været en del flere klubber men aldrig færre.

Der afholdes halvårlige konkurrencer - en forårs og en efterårskonkurrence med kategorier i mono og farve samt serier.  Region Syd ledes af to medlemmer fra hver fotoklub, der samles ca. kvartalsvis for at udveksle erfaringer, program, samt planlægge samarbejdets karakter og omfang.

Region Syd har ligeledes en rejseklub, der med 18 måneders interval rejser til et sted i Europa.

Disse rejser har fundet sted siden 1984 og er hidtil gået til Paris, Berlin, London, Dublin, Brügge, Amsterdam, Tallin, Krakow og Prag. Mange af stederne indtil flere gange.

Web: http://www.kryger.dk/regionsyd/

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Copyright © 2017. All Rights Reserved.